Η παρακάτω φόρμα εγγραφής αφορά μόνο τους Dj’s

Name (απαραίτητο)

Last Name (απαραίτητο)

Email (απαραίτητο)

Phone (απαραίτητο)

Upload your photo (απαραίτητο)

Soundcloud Link Or Mixcloud (απαραίτητο)

Biography (απαραίτητο)

City & Region (απαραίτητο)